صرفا داشتن یک وبسایت
لازمه موفقیت در فروش بیشتر
و
دست یافتن به مشتری‌های آنلاین نیست
فکر می‌کنید چه تعداد از مشتریان نام برند و آدرس سایت شما را می‌شناسند
تا به طور مستقیم با وارد کردن آدرس سایت به شما دسترسی داشته باشند؟
آیا این تعداد مشتری برای شما کافیست؟
صرفا داشتن یک وبسایت
لازمه موفقیت در فروش بیشتر
و
دست یافتن به مشتری‌های آنلاین نیست
فکر می‌کنید چه تعداد از مشتریان نام برند و آدرس سایت شما را می‌شناسند
تا به طور مستقیم با وارد کردن آدرس سایت به شما دسترسی داشته باشند؟
آیا این تعداد مشتری برای شما کافیست؟
صرفا داشتن یک وبسایت
لازمه موفقیت در فروش بیشتر
و
دست یافتن به مشتری‌های آنلاین نیست
فکر می‌کنید چه تعداد از مشتریان نام برند و آدرس سایت شما را می‌شناسند
تا به طور مستقیم با وارد کردن آدرس سایت به شما دسترسی داشته باشند؟
آیا این تعداد مشتری برای شما کافیست؟
Seo Pigouy

آیا بهتر نیست خود را برای
دستیابی به مشتریان بیشتر
آماده کنید؟

سئو پیگوی

مشتریانی که ممکن است تاکنون اسم مجموعه و برند شما را نشنیده باشند
و آدرس سایت را ندانند اما به محصول و خدمات شما احتیاج دارند.
مشتریانی که با سرچ کردن در موتورهای جستجو به دنبال محصول یا خدمت مورد نیازشان هستند.

استراتژی سئو

آیا برای جذب این نوع مشتری
 برنامه خاصی را در نظر گرفته و پیاده‌سازی کرده‌اید؟

سئو پیگوی

برای دستیابی به مشتریانی که با شما آشنا نیستند اما به محصول و خدمات شما نیاز دارند، لازم است سایت شما در صفحه ابتدایی موتورهای جستجو چون گوگل نمایش داده شود و هرچه رتبه بهتری در موتورهای جستجو داشته باشید، شانس اینکه مشتری شما را به رقبا ترجیح دهد بیشتر خواهد بود. برای این کار نیازمند پیاده‌سازی فرآیند سئو خواهید بود.

Seo Pigouy
آیا بهتر نیست خود را برای
دستیابی به مشتریان بیشتر
آماده کنید؟
سئو پیگوی

مشتریانی که ممکن است تاکنون اسم مجموعه و برند شما را نشنیده باشند
و آدرس سایت را ندانند اما به محصول و خدمات شما احتیاج دارند.
مشتریانی که با سرچ کردن در موتورهای جستجو به دنبال محصول یا خدمت مورد نیازشان هستند.

 
سئو پیگوی

برای دستیابی به مشتریانی که با شما آشنا نیستند اما به محصول و خدمات شما نیاز دارند، لازم است سایت شما در صفحه ابتدایی موتورهای جستجو چون گوگل نمایش داده شود و هرچه رتبه بهتری در موتورهای جستجو داشته باشید، شانس اینکه مشتری شما را به رقبا ترجیح دهد بیشتر خواهد بود. برای این کار نیازمند پیاده‌سازی فرآیند سئو خواهید بود.

استراتژی سئو
آیا برای جذب این نوع مشتری
 برنامه خاصی را در نظر گرفته و پیاده‌سازی کرده‌اید؟
Seo Pigouy
آیا بهتر نیست خود را برای
دستیابی به مشتریان بیشتر
آماده کنید؟

مشتریانی که ممکن است تاکنون اسم مجموعه و برند شما را نشنیده باشند
و آدرس سایت را ندانند اما به محصول و خدمات شما احتیاج دارند.
مشتریانی که با سرچ کردن در موتورهای جستجو به دنبال محصول یا خدمت مورد نیازشان هستند.

 
استراتژی سئو
آیا برای جذب این نوع مشتری
 برنامه خاصی را در نظر گرفته
و پیاده‌سازی کرده‌اید؟

برای دستیابی به مشتریانی که با شما آشنا نیستند اما به محصول و خدمات شما نیاز دارند، لازم است سایت شما در صفحه ابتدایی موتورهای جستجو چون گوگل نمایش داده شود و هرچه رتبه بهتری در موتورهای جستجو داشته باشید، شانس اینکه مشتری شما را به رقبا ترجیح دهد بیشتر خواهد بود. برای این کار نیازمند پیاده‌سازی فرآیند سئو خواهید بود.

سئو چیست

سئو چیست؟

در مختصرترین حالت می‌توان سئو را مجموعه فعالیت‌هایی نامید که در طراحی سایت به لحاظ فنی و در استراتژی تولید و توزیع محتوا صورت می‌گیرد تا وب‌سایت و محتوای آن به نسبت موتورهای جستجو بهینه‌سازی گردد.

ما در پیگوی می‌توانیم با بررسی وب‌سایت شما، موارد فنی که نیاز به بهبود دارند را شناسایی و برطرف سازیم و با تدوین یک استراتژی خوب و بررسی محتواهای تولیدی، روند رتبه‌گیری سایت در گوگل را به یک روند صعودی بدل کنیم.

سئو سایت

 

دستیابی به رتبه‌های
برتر گوگل چقدر زمان می‌برد؟

رسیدن به رتبه‌های اول گوگل قابل پیش‌بینی نیست و برای هر سایت می‌تواند متفاوت باشد. کاری که ما در پیگوی انجام می‌دهیم این است که با تحلیل و بررسی سایت شما و رقبای اصلی و مشخص کردن بهترین کلمات کلیدی برای رسیدن به مشتریان هدف،  استراتژی رسیدن به رتبه‌های برتر را تدوین و با تخمین مدت زمان احتمالی، آن را اجرا می‌کنیم. در طول مسیر نیز با بررسی و گزارش‌گیری از صحت استراتژی‌ها مطمئن می‌شویم  و در صورت نیاز آن‌ها را تغییر خواهیم داد. بعد از رسیدن به رتبه‌های برتر هم کار ما تمام نمی‌شود. فراموش نکنید که سئو یک کار تمام نشدنی است و برای نگه داشتن رتبه‌های اول لازم است همواره به اجرای فرآیندهای بهینه‌سازی سایت و محتوا توجه ویژه‌ای داشته باشید.

سئو چیست

سئو چیست؟

در مختصرترین حالت می‌توان سئو را مجموعه فعالیت‌هایی نامید که در طراحی سایت به لحاظ فنی و در استراتژی تولید و توزیع محتوا صورت می‌گیرد تا وب‌سایت و محتوای آن به نسبت موتورهای جستجو بهینه‌سازی گردد.

ما در پیگوی می‌توانیم با بررسی وب‌سایت شما، موارد فنی که نیاز به بهبود دارند را شناسایی و برطرف سازیم و با تدوین یک استراتژی خوب و بررسی محتواهای تولیدی، روند رتبه‌گیری سایت در گوگل را به یک روند صعودی بدل کنیم.

 

 

سئو چیست؟

در مختصرترین حالت می‌توان سئو را مجموعه فعالیت‌هایی نامید که در طراحی سایت به لحاظ فنی و در استراتژی تولید و توزیع محتوا صورت می‌گیرد تا وب‌سایت و محتوای آن به نسبت موتورهای جستجو بهینه‌سازی گردد.

ما در پیگوی می‌توانیم با بررسی وب‌سایت شما، موارد فنی که نیاز به بهبود دارند را شناسایی و برطرف سازیم و با تدوین یک استراتژی خوب و بررسی محتواهای تولیدی، روند رتبه‌گیری سایت در گوگل را به یک روند صعودی بدل کنیم.

سئو چیست
سئو سایت

 

دستیابی به رتبه‌های برتر گوگل چقدر زمان می‌برد؟

رسیدن به رتبه‌های اول گوگل قابل پیش‌بینی نیست و برای هر سایت می‌تواند متفاوت باشد. کاری که ما در پیگوی انجام می‌دهیم این است که با تحلیل و بررسی سایت شما و رقبای اصلی و مشخص کردن بهترین کلمات کلیدی برای رسیدن به مشتریان هدف،  استراتژی رسیدن به رتبه‌های برتر را تدوین و با تخمین مدت زمان احتمالی، آن را اجرا می‌کنیم. در طول مسیر نیز با بررسی و گزارش‌گیری از صحت استراتژی‌ها مطمئن می‌شویم  و در صورت نیاز آن‌ها را تغییر خواهیم داد. بعد از رسیدن به رتبه‌های برتر هم کار ما تمام نمی‌شود. فراموش نکنید که سئو یک کار تمام نشدنی است و برای نگه داشتن رتبه‌های اول لازم است همواره به اجرای فرآیندهای بهینه‌سازی سایت و محتوا توجه ویژه‌ای داشته باشید.

سئو سایت

 

دستیابی به رتبه‌های برتر گوگل چقدر زمان می‌برد؟

رسیدن به رتبه‌های اول گوگل قابل پیش‌بینی نیست و برای هر سایت می‌تواند متفاوت باشد. کاری که ما در پیگوی انجام می‌دهیم این است که با تحلیل و بررسی سایت شما و رقبای اصلی و مشخص کردن بهترین کلمات کلیدی برای رسیدن به مشتریان هدف،  استراتژی رسیدن به رتبه‌های برتر را تدوین و با تخمین مدت زمان احتمالی، آن را اجرا می‌کنیم. در طول مسیر نیز با بررسی و گزارش‌گیری از صحت استراتژی‌ها مطمئن می‌شویم  و در صورت نیاز آن‌ها را تغییر خواهیم داد. بعد از رسیدن به رتبه‌های برتر هم کار ما تمام نمی‌شود. فراموش نکنید که سئو یک کار تمام نشدنی است و برای نگه داشتن رتبه‌های اول لازم است همواره به اجرای فرآیندهای بهینه‌سازی سایت و محتوا توجه ویژه‌ای داشته باشید.

 

  • تحلیل فنی سایت
  • آنالیز رقبا
  • مشخص کردن کلمات کلیدی با بهترین نرخ تبدیل به مشتری
  • تدوین استراتژی تولید محتوا
  • بهینه‌سازی محتوای تولیدی
  • افزایش نرخ تبدیل کاربر به مشتری
  • برندسازی کسب و کار شما

ما در زمینه بهینه‌سازی سایت و سئو

چه کمکی به شما می‌کنیم؟

شما می توانید جهت اطلاع از شرایط سئو وبسایت خود و یا مشاوره جهت کلمات کلیدی مناسب از طریق پر کردن فرم روبرو پیش فاکتور دریافت نمایید.

 

و یا با شماره شرکت پیگوی تماس بگیرید